"Lähtökohtanamme on huolellinen paneutuminen asiakkaamme ongelmaan, ehdoton luottamuksellisuus sekä pyrkimys valita toimeksiannon laajuuteen ja laatuun nähden oikeat ja kustannustehokkaat toimenpiteet."

§

Asianajotoimisto Urtti

Lähtökohtanamme on huolellinen paneutuminen asiakkaamme ongelmaan, ehdoton luottamuksellisuus sekä pyrkimys valita toimeksiannon laajuuteen ja laatuun nähden oikeat ja kustannustehokkaat toimenpiteet. Noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa. Riitatilanteissa pyrimme hakemaan sovintoratkaisua asiakkaamme etujen mukaisesti. Mikäli asia ei ratkea neuvotteluteitse, avustamme asiakastamme tuomioistuimessa ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. Palveluumme kuuluu selvittää asiakkaamme oikeus valtion varoista maksettavaan oikeusapuun tai vakuutuksen oikeusturvaan.

Asianajaja

asianajajaAinoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsen voi käyttää nimikettä asianajaja. Oikeuskansleri ja Suomen Asianajajaliitto valvovat asianajajien toimintaa. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton sivuilta www.asianajajaliitto.fi.

Historia

Asianajotoimisto Erkki Urtti on toiminut Jyväskylän keskustassa kävelykadun varrella 1980-luvun alusta alkaen.

Sukupolvenvaihdoksen myötä Asianajaja Elina Saari on jatkanut isänsä asianajaja Erkki Urtin yli 30-vuotista työtä nimellä Asianajotoimisto Urtti. Myös asianajaja Erkki Urtti jatkaa edelleen asianajotoimintaa. Toimimme yhdessä ja teemme tiivistä yhteistyötä.

Assistentti Merja Jokio on liittynyt joukkoomme syksyllä 2015.