Kustannustehokasta, joustavaa ja luotettavaa asianajopalvelua

§

Hinnasto

Asiakkaan pitäisi aina hyötyä asianajajan käyttämisestä.

Noudatamme Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan 15.1.2009 hyväksymää ja 1.4.2009 voimaantullutta palkkio-ohjetta.

Laskutus perustuu lähtökohtaisesti toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Tuntiveloitus on 200 euroa + alv 24 % (248 €/h, sis. alv), ellei kirjallisesti ole erikseen sovittu kiinteästä hinnasta tai toimeksiannon luonteen vuoksi muusta tuntiveloitusperusteesta. Suoranaiset kulut kuten asiakirjojen lunastusmaksut, suurehkot kopiokulut ja matkakulut veloitetaan erikseen. Muutamien järjestöjen kanssa on sovittu jäsenetuhinnasta. Jäsentiedot on ilmoitettava toimeksiannon yhteydessä. Annamme mielellämme lisätietoja palveluhinnoista tai sovittaessa sitovan hintatarjouksen.

Maksuttoman oikeusavun osalta noudatamme valtion palkkiotaksaa (ks. VNA oikeusavun palkkioperusteista 24.4.2008/290, Pr 3030, Suomen laki II).

Konkurssipesänhoitajan palkkio määrätään Konkurssiasiamiehen palkkiosuositusten mukaan.

Toimeksiannon vastaanottaminen vahvistetaan Suomen Asianajajaliiton hyväksymällä asiakirjalla, jonka malli on tässä.

Hintaesimerkkejä yksityisille (sis. alv 24 %)

 • Testamentin laatiminen alkaen 248 € (jos aikaa kuluu enemmän kuin tunti, veloitus ajankäytön mukaan),
 • Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen 248 €
 • Avioehtosopimuksen laatiminen 248 €
  (maistraatin perimä rekisteröintimaksu 55 € laskutetaan erikseen)
 • Kauppa- / lahjakirjan laatiminen alkaen 372 €
  (kiinteistöluovutuksissa kaupanvahvistajan palkkio 120 € laskutetaan erikseen)
 • Perunkirjoitus alkaen 868 €
  (hinta alkaen 700 € + alv. Suoranaiset kulut sukuselvityksestä ja osakasluettelon vahvistamisesta
  (73 € rintaperilliset / 146 € muut) veloitetaan erikseen)

Hinnastomme on esillä ja saatavana kirjallisena toimistollamme. Lisäksi laskutusperusteet ilmenevät kirjallisesta toimeksiantosopimuksesta.

Toimeksiannon hoitaminen, laskuttaminen mukaan lukien, perustuu luottamukseen. Informoimme päämiestämme asian etenemisestä ja hoidamme asian siten, ettei yllätyksiä kulujen osalta pääse syntymään.