"Lähtökohtanamme on huolellinen paneutuminen asiakkaamme ongelmaan, ehdoton luottamuksellisuus sekä pyrkimys valita toimeksiannon laajuuteen ja laatuun nähden oikeat ja kustannustehokkaat toimenpiteet."

§

Palvelut

Hoidamme pääasiassa yksityishenkilöiden ja pk-yritysten toimeksiantoja. Meillä on pitkäaikainen kokemus oikeudenkäynneistä sekä konkurssipesien hoitamisesta ja kuolinpesän pesänselvittäjänä ja -jakajana toimimisesta. Erityisosaamista löytyy ympäristöoikeudellisissa asioissa.

 

Alla tarkemmin avattuna esimerkkejä tarjoamistamme palveluista.

Asiakirjojen laatiminen

 • avioehtosopimukset
 • testamentit
 • kauppakirjat
 • lahjakirjat
 • edunvalvontavaltakirjat
 • sopimukset

Insolvenssioikeus

 • yrityksen saneeraus
 • konkurssi

Hallinto-oikeudelliset asiat

 • ympäristölupa-asiat
 • maa-ainesten otto
 • muut lupa-asiat hallintotuomioistuimissa

Kiinteistö, asuminen, vuokra ja rakentaminen

 • kiinteistö- ja asuntokauppariidat
 • maanvuokrariidat
 • huoneenvuokrariidat
 • rakennusurakkariidat

Perheoikeus

 • avioerot: puolison avustaminen avioerossa
 • aviopuolisoiden omaisuuden ositus ja erottelu: aviopuolisoiden välisen sopimuksen laatiminen sopimusosituksena tai määrättynä pesänjakajana
 • avopuolisoiden omaisuuden erottelu

Perintöoikeus

 • perintö- ja lahjaverosuunnittelu
 • perunkirjoitus
 • pesänselvitys ja perinnönjako
 • moiteasiat: testamentin moite, osituksen moite, perinnönjaon moite
 • sukupolvenvaihdos maa- ja metsätaloudessa

Rikosasiat

 • vahingonkorvaukset asianomistajan, eli rikoksen uhrin, avustajana oikeudenkäynnissä

Ympäristöoikeudelliset asiat

 • tieriidat
 • lunastusasiat
 • kaavoitusasiat
 • luonnonsuojeluasiat
 • maa-ainesten otto
 • metsäoikeus
 • rakentaminen
 • yhteisalueiden asiat (esim. osakaskunnat)

Oikeudenkäyntiasiat