Kustannustehokasta, joustavaa ja luotettavaa asianajopalvelua

§

Yleistä

Kustannustehokasta, joustavaa ja luotettavaa asianajopalvelua

Hoidamme pääasiassa yksityishenkilöiden ja pk-yritysten toimeksiantoja. Olemme erikoistuneet perhe- ja perintöoikeudellisiin ja ympäristöoikeudellisiin toimeksiantoihin sekä konkursseihin. Palvelut-otsakkeen alta löydätte tarkempia tietoja toiminnastamme, mutta alla joitain esimerkkejä palveluistamme: asiakirjojen laatiminen, oikeudenkäyntiasiat, perheoikeus, perintöoikeus, rikosasiat, riita-asiat, ympäristöoikeudelliset asiat.

Lähtökohtanamme on huolellinen paneutuminen asiakkaamme ongelmaan, ehdoton luottamuksellisuus sekä pyrkimys valita toimeksiannon laajuuteen ja laatuun nähden oikeat ja kustannustehokkaat toimenpiteet. Noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa. Riitatilanteissa pyrimme hakemaan sovintoratkaisua asiakkaamme etujen mukaisesti. Mikäli asia ei ratkea neuvotteluteitse, avustamme asiakastamme tuomioistuimessa ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. Palveluumme kuuluu selvittää asiakkaamme oikeus valtion varoista maksettavaan oikeusapuun tai vakuutuksen oikeusturvaan. Hinnasto-otsakkeen alta löydätte tarkemmat tiedot veloitusperusteistamme.

Historia

Asianajotoimisto Erkki Urtti on toiminut Jyväskylän keskustassa kävelykadun varrella 1980-luvun alusta alkaen.

Sukupolvenvaihdoksen myötä Asianajaja Elina Saari on jatkanut isänsä asianajaja Erkki Urtin yli 30-vuotista työtä nimellä Asianajotoimisto Urtti.

Assistentti Merja Jokio on liittynyt joukkoomme syksyllä 2015 ja OTM Eero Urtti syksyllä 2017.

Milloin tarvitaan asianajajaa?

  • Asianajajat hoitavat ihmisten jokapäiväiseen elämään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä kuten omaisuuden jakoon, kauppakirjan tai erilaisten sopimusten ja asiakirjojen laatimiseen liittyviä asioita.
  • Asianajajan asiantuntemusta hyödyntämällä voi välttyä useilta ikäviltä yllätyksiltä. Ennakoiva toiminta tulee yleensä edullisemmaksi kuin ongelmien hoitaminen jälkikäteen.
  • Esimerkiksi vahingonkorvausta ei tuomita, jos et sitä itse vaadi ja vain vaadittu määrä voidaan tuomita. Asianajaja voi auttaa Sinua siinä, mitä esimerkiksi kivusta ja särystä voi ja kannattaa vaatia korvausta. Asianajajan puoleen pitäisi kääntyä mahdollisimman aikaisin. Oikeudenkäynnistä ei yksin selviä yksinkertaisia rikosasioita lukuun ottamatta.
  • Asianajaja pystyy suhteellisen helposti arvioimaan avun tarpeen.
  • Tärkeitä asiakirjoja ei tulisi itse laatia. Malli- tai kaavakirjojen käyttökin on ongelmallista, koska oma tapaus voi joltain osin ratkaisevasti poiketa ns. standarditapauksesta, mikä saattaa johtaa täysin yllättävään lopputulokseen. Asiakirjan laatijan on tunnettava esim. testamentin osalta asiaan vaikuttavat lain säännökset.  Asianajajaa käyttämällä tulee myös esiin vaihtoehtoja, joita muutoin ei välttämättä tule ajatelleeksi. Teetättämällä tai tarkastuttamalla asiakirjan ammattilaisella, voi asiakas säästää esimerkiksi veroissa.
  • Viranomaisen ja oikeuden päätöksestä on muutoksenhakuoikeus. Asianajaja voi auttaa selvittämään, onko muutoksenhaku kannattavaa ja tarvittaessa avustamaan muutoksenhaussa ja valituksen laatimisessa.
  • Tärkeää on kääntyä asianajajan puoleen tarpeeksi ajoissa.