Author: admin

Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston vuosikokouksessa toimistomme osakkaat Johanna Toiviainen ja Elina Saari ovat tulleet valituiksi osaston hallituksen jäseniksi. Elina jatkaa myös hallituksen puheenjohtajana. Asianajajaliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja juhlavuoden teemana on ”Asianajajat turvaa oikeusvaltion”      ...

[vc_row][vc_column width='1/2'][vc_separator type='normal' position='center' color='' thickness='' up='25' down=''] [/vc_column] [vc_separator type='transparent' position='center' color='' thickness='' up='25' down='25'] Toimistomme osallistui yhteiseen aamiaistilaisuuteen Handelsbankenin kanssa. Elina Saari kertoi edunvalvontavaltuutuksesta ja sen merkityksestä perheen varallisuuden riskienhallinnassa. Handelsbankenin sijoitusjohtaja Mika Niiniketo piti puheenvuoron yksityishenkilön varallisuuden kartuttamisesta säästämisellä ja sijoittamiselle.   Kiitokset kaikille osallistujille mielenkiintoisesta keskustelusta! [vc_column width='1/2'][/vc_column][/vc_row]    ...

Uusi liikesalaisuuslaki (595/2018) tuli voimaan 15.8.2018, jolla pantiin täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Liikesalaisuuden osalta käytettävä käsitteistö yhdenmukaistettiin uudella lailla siten, että kansallisessa lainsäädännössä käytetään johdonmukaisesti käsitettä liikesalaisuus. Lakia ei säädetty pelkästään liikesalaisuuden määritelmän yhtenäistämiseksi, vaan sillä myös parannettiin liikesalaisuuden haltijan oikeussuojakeinoja. Uuden lain mukaan...

Reklamoi ajoissa, sillä ostajan oma passiivisuus ei pidennä kohtuullista reklamaatioaikaa Maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Oikeuskäytännön mukaan...

Yleistä Reklamaatio tarkoittaa huomautusta, ilmoitusta tai vaatimusta, jonka asianomainen tekee turvatakseen oikeutensa ja asemansa. Reklamaatiovelvoite voi liittyä mihin tahansa sopimukseen sekä viivästys-, virhe- ja häiriötilanteisiin. Kaikissa tapauksissa, oli sitten kyse esimerkiksi kiinteistökaupasta, irtaimen kaupasta, rakennusurakasta tai muusta sopimussuhteesta, oikea-aikainen ja oikeanlainen reklamointi on erittäin tärkeää. Mikäli...