Author: Urtti

Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ratkaisun, joka tosin ei vielä tätä artikkelia kirjoitettaessa ole lainvoimainen. Hovioikeus velvoitti ostajana olleen metsäyhtiön maksamaan metsänomistajalle vahingonkorvausta. Kyse oli paitsi katkonnan ohjepituuksista ja siitä, katkotaanko puu tukki- vai kuitupuuksi, jolla on iso merkitys myyjän kannalta, myös käännetystä...

Haemme nyt opintojensa keski- tai loppuvaiheessa olevaa oikeustieteen ylioppilasta määräaikaiselle 4 kuukauden harjoittelujaksolle. Työvuoroja olisi 1-3 viikossa, jotka sisältävät asianajotoimiston toimistotöitä sekä avustavia tehtäviä osakkaidemme erilaisissa toimeksiannoissa muun muassa oikeudenkäynneissä ja konkursseissa. Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy on liikejuridiikkaan ja oikeudenkäynteihin erikoistunut jyväskyläläinen asianajotoimisto. Toimeksiantajamme ovat...

Osakkaamme Johanna Toiviainen on suorittanut Keski-Suomen kauppakamarin HHJ -tutkinnon. Onnittelut! Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusohjelma vahvistaa hallitustyöskentelyä- ja osaamista. Toimistomme on Keski-Suomen Hallituspartnerit Ry:n jäsenyritys ja tarjoamme liikejuridiikan palveluitamme paikallisesti ja tehokkaasti.  ...

Korkein oikeus on linjannut lokakuussa 2018 antamassaan kolmessa ennakkopäätöksessään liikkeenluovutuksen tunnusmerkistöä ja työnantajan oikeutta työsopimusten irtisanomiseen. Kahdessa tapauksessa oli kyse kunnan aiemmin ostopalveluina yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta hankkimien vanhusten hoitopalveluiden siirtämisestä takaisin kunnan hoidettavaksi. Kolmannessa tapauksessa oli kysymys lasten iltapäiväkerhotoiminnan siirtämisestä yhdistykseltä toiselle. Liikkeenluovutuksen tunnusmerkistö Työsopimuslain 1 luvun...

Koulutuksemme aiheena oli purkavaan täydennysrakentamiseen liittyvät kysymykset. Ajankohtaisista aiheista alustivat toimistomme osakas, asianajaja Elina Saari sekä vierailevana puhujana toimitusjohtaja Reetta Nummelin Garantia Rakennus Oy:stä. Kiitos kaikille osallistujille mielenkiinnosta ja hyvästä keskustelusta!...

Kiinteistökauppa on taloudellisesti merkittävä oikeustoimi. Kaupassa myyjällä on tiedonantovelvollisuutensa ja ostajalla selonotto- ja tarkastusvelvollisuutensa. Tässä kirjoituksessa käsitellään ostajan erityistä selonottovelvollisuutta tuoreen oikeuskäytännön valossa. Asia on tärkeä ja ajankohtainen, sillä mikäli ostaja toimii kauppaa harkitessaan huolimattomasti ja laiminlyö laissa asetetun selonottovelvollisuutensa, voi ostaja menettää oikeutensa kohdistaa...

Työoikeustilaisuudessamme keskusteltiin ja verkostoiduttiin muiden HR-ammattilaisten kanssa. Ajankohtaisista aiheista alustivat toimistomme osakas, asianajaja Johanna Toiviainen sekä yhteistyökumppanimme Merituuli Advisors Oy:n Iina Chrons.    ...