Asiantuntijat_02

The company

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy:ssä yhdistyvät vuonna 1982 perustetun asianajotoimisto Urtin vahva asian­ajoperinne sekä liike-elämän vaativan riidanratkaisun erityisosaaminen. Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy tarjoaa korkean laatutason asianajopalveluja paikallisesti ja asiakaslähtöisesti.

Toimintamme kulmakiviä on korkealaatuiset palvelut, lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja pitkäaikaiset, luottamukseen perustuvat asiakassuhteet.

Osakkaamme ovat oikeudenalojensa huippuosaajia, jotka tuntevat paikallisten yritysten toimintakentän. Olemme luotettava ja asiakaslähtöinen yhteistyötaho niin yrityksille, julkisille toimijoille kuin yksityisille henkilöille.

johanna_round

Johanna Toiviainen

Asianajaja, varatuomari

Minulla on 15 vuoden työkokemus asianajotehtävistä ja olen erikoistunut liike-elämän
riitojen ratkaisuun, työoikeuteen ja kiinteistö- ja rakentamisoikeuteen.

Ennen asianajotoimiston perustamista toimin Asianajotoimisto Pro Juridica Oy:n osakkaana sekä
työskentelin lähes kymmenen vuoden yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan
asianajotoimistoissa Krogeruksella. Olen lisäksi suorittanut varatuomarin arvonimeen oikeuttavan tuomioistuinharjoittelun.

Olen hoitanut urallani lukuisia laajoja ja vaativia yritysten ja julkisyhteisöjen oikeudenkäyntejä liittyen muun muassa kaupallisiin sopimuksiin, it-hankintoihin, myyntiin, jälleenmyyntisopimuksiin sekä
rakennus- ja muihin urakkasopimuksiin liittyen.

Toimin myös neuvonantajana työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä toimeksiannoissa, avustan työnantajia yt-neuvotteluissa ja toimin asiamiehenä työturvallisuusrikosprosesseissa. Avustan lisäksi
maksukyvyttömyys- ja konkurssioikeudellisissa kysymyksissä ja toimin konkurssipesien pesänhoitajana.

Asianajajana minulle on keskeistä luottamukselliset ja pitkäkestoiset asiakassuhteet sekä huolellinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa, josta on aitoa lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle.

Elina_round

Eero

Olen toiminut lakimiehenä vuodesta 2015 lukien, joista kaksi ensimmäistä vuotta toimin pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa lakipalvelussa hoitaen perhe- ja perintöoikeudellisia sekä yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja. Tämän jälkeen olen työskennellyt Asianajotoimisto Urtin palveluksessa ja hoitanut lukuisia oikeudenkäyntejä, perhe- ja perintöoikeudellisia sekä yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja. Olen suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon vuonna 2016.

Avustan toimistomme asianajajia heidän toimeksiannoissaan sekä toimin myös yritys- ja yksityisasiakkaidemme oikeudenkäyntiavustajana riita- ja rikosoikeudenkäynneissä. Oikeudenkäyntiasioissa minua kiinnostavat erityisesti vahingonkorvausoikeudelliset kysymykset ja olen hoitanut lukuisia päämiesteni vahingonkorvausvaatimuksia menestyksekkäästi eri tuomioistuimissa.

Olen erikoistunut lisäksi konkurssioikeuteen ja toimin konkurssipesien pesänhoitajana.

Elina Saari

Minulla on noin 15 vuoden työkokemus asianajotoimeksiantojen hoitamisesta. Vuonna 2013 sukupolvenvaihdoksen myötä siirryin jatkamaan yli 30 vuotta toiminutta perheemme asianajotoimistoa. Tunnen hyvin Keski-Suomen yritysten toimintakentän ja kontaktiverkostoni on laaja.

Asianajotoimistomme on erikoistunut valikoituihin erityisaloihin, joiden osalta yrityksillä ja yksityisillä tahoilla on enenevässä määrin kysyntää asiakaslähtöiselle ja luotettavalle yhteistyökumppanille.

Minulla on vahva oikeudenkäyntiosaaminen sekä riita-asioissa että maaoikeusasioissa kuin myös hallinto-oikeusprosesseissa. Tärkeimpiä osaamisalueitani ovat kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyvät asiat, urakka¬sopimusriidat, ympäristöoikeus ja insolvenssijuridiikka eli maksukyvyttömyyteen liittyvät asiat.

Olen toiminut selvittäjänä useassa yrityssaneerauksessa ja pesänhoitajana useissa kymmenissä konkurssipesissä, mutta myös velkojien edustajana.

Erityisosaamista minulla on ympäristö- ja hallinto-oikeusprosesseista, maa-ainesten lupa-asioista, puukaupasta ja kaavoituksesta. Vesiosuuskuntia olen avustanut niiden perustamiseen, konkurssiin ja kauppoihin liittyvissä asioissa.
Lisäksi olen toiminut yli vuosikymmenen ajan pesänselvittäjänä ja –jakajana lukuisissa kuolinpesissä tai osakkaan avustajana perinnönjaossa ja pesänjakajana avioeroasioissa.