Asiantuntijat

Urtti & Toiviainen

Osakkaamme ovat oikeudenalojensa huippuosaajia, jotka tuntevat paikallisten yritysten toimintakentän. Olemme luotettava ja asiakaslähtöinen yhteistyötaho niin yrityksille, julkisille toimijoille kuin yksityisille henkilöille.

Elina Saari

Asianajaja, Partner

 

Minulla on noin 15 vuoden työkokemus asianajotoimeksiantojen hoitamisesta. Vuonna 2013 sukupolvenvaihdoksen myötä siirryin jatkamaan yli 30 vuotta toiminutta perheemme asianajotoimistoa. Tunnen hyvin Keski-Suomen yritysten toimintakentän ja kontaktiverkostoni on laaja.

Minulla on vahva oikeudenkäyntiosaaminen sekä riita-asioissa että maaoikeusasioissa kuin myös hallinto-oikeusprosesseissa. Tärkeimpiä osaamisalueitani ovat kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyvät asiat, urakkasopimusriidat, ympäristöoikeus ja insolvenssijuridiikka eli maksukyvyttömyyteen liittyvät asiat. 

Olen toiminut selvittäjänä useassa yrityssaneerauksessa ja pesänhoitajana useissa kymmenissä konkurssipesissä, mutta myös velkojien edustajana. Erityisosaamistani on ympäristö- ja hallinto-oikeusprosessit, maa-ainesten lupa-asiat, puukauppa ja kaavoitus. Olen avustanut vesiosuuskuntia niiden perustamiseen, konkurssiin ja kauppoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi olen toiminut yli vuosikymmenen ajan pesänselvittäjänä ja –jakajana lukuisissa kuolinpesissä tai osakkaan avustajana perinnönjaossa ja pesänjakajana avioeroasioissa, maksukyvyttömyys- ja konkurssioikeudellisissa kysymyksissä ja toimin konkurssipesien pesänhoitajana.

Asianajajana minulle on keskeistä luottamukselliset ja pitkäkestoiset asiakassuhteet sekä huolellinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa, josta on aitoa lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle.

Eero Urtti


Senior Associate

 

Olen toiminut lakimiehenä vuodesta 2015 lukien, joista kaksi ensimmäistä vuotta toimin pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa lakipalvelussa hoitaen perhe- ja perintöoikeudellisia sekä yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja. Tämän jälkeen olen työskennellyt Asianajotoimisto Urtin palveluksessa ja hoitanut lukuisia oikeudenkäyntejä, perhe- ja perintöoikeudellisia sekä yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja. Olen suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon vuonna 2016.

Avustan toimistomme asianajajia heidän toimeksiannoissaan sekä toimin myös yritys- ja yksityisasiakkaidemme oikeudenkäyntiavustajana riita- ja rikosoikeudenkäynneissä. Oikeudenkäyntiasioissa minua kiinnostavat erityisesti vahingonkorvausoikeudelliset kysymykset ja olen hoitanut lukuisia päämiesteni vahingonkorvausvaatimuksia menestyksekkäästi eri tuomioistuimissa.

Olen erikoistunut lisäksi konkurssioikeuteen ja toimin konkurssipesien pesänhoitajana.