PERHEVARALLISUUS­OIKEUS

Toimistomme asianajajilla on pitkäaikainen ja laaja kokemus erilaisista perhe- ja perintöoikeudellisista toimeksiannoista ja osakkaamme Elina Saari on tunnettu erityisosaaja erityisesti maa- tai metsätilan sukupolvenvaihdoksissa.

 

Oikein ajoitetuilla ja toteutetuilla toimilla voitte saavuttaa merkittäviä verotuksellisia hyötyjä käyttämällä palveluitamme perintöoikeudellisissa asioissa.

 

Toimistomme lakimiehet ovat toimineet useissa kymmenissä kuolinpesissä pesänselvittäjänä ja –jakajana ja yhtä pitkäaikainen ja laaja kokemus on pesänjakajana toimimisesta avioero-osituksissa, omaisuuden erottelussa ja yhteisomistussuhteen purkamisessa.

 

Toimimme myös yksityishenkilön asiamiehenä kuolinpesän pesänselvityksessä ja perinnönjaossa kuin myös avioeron sattuessa.

Perhevarallisuusasioissa sinua palvelee:

 

Asianajaja Elina Saari
Asianajaja Eero Urtti

Tutustu blogikirjoituksiin aiheesta:

  • Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua saamastaan perinnöstä. Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä luopuminen voi olla verotuksellista näkökulmasta tehokasta tai tehotonta. Olennaista on tehdä luopumisilmoitus ajoissa eli ennen kuin millään tavoin ryhtyy perintöön. Verotuksellisesta näkökulmasta tehokas luopuminen voi tapahtua vain sijaantuloperillisten hyväksi.......

  • Perunkirjoitusta voi kuvailla ikään kuin vainajan viimeisen veroilmoituksen ja kuolinpesän osakasluettelon laatimiseksi. Perunkirjoitusta varten on selvitettävä kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa ilmoitetaan vainajan omaisuus ja velat Verohallinnolle kuolinhetken tilanteen mukaisina ja sen perusteella määrätään perintövero perillisille. Perunkirjoitus on toimitettava eli perukirja on laadittava kolmen......

  • Syytinki liittyy maatilan sukupolvenvaihdokseen: vanhemmat luovuttavat alihintaisella kaupalla maatilan lapselleen ja vastaavasti vanhemmat saavat elinikäisen asumisoikeuden maatilalla. Syytinki on ollut maatalouden perinteinen eläkemuoto ja asumisoikeuden lisäksi se voi sisältää muun muassa lämmön ja sähkön, ruoan tai muita palveluja syytinginantajan toimesta. Syytinkikauppoihin liittyy kuitenkin riskinsä, koska syytingin kestoa......