RIITOJEN RATKAISU

Riitojen ratkaisu edellyttää vahvaa erityisosaamista yritysten toimintakentästä ja prosessioikeudesta. Erimielisyyden ratkaisemisella voi olla suuri liiketaloudellinen merkitys yritykselle. Asianajajamme puoleen kääntyminen jo varhaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä riidan syntymistä tai estää sen pitkittymisen.

 

Yritysten oikeuksien turvaaminen ja saatavien perintä edellyttää tehokkaita ja oikein valittuja menettelytapoja. Mikäli erimielisyyteen ei löydetä sovintoratkaisua, hoidamme asiamiehenä koko oikeusprosessin luotettavasti päämiehemme edun mukaisesti.

 

Toimistomme asianajajilla on yli vuosikymmenen kokemus riita-asioiden ratkaisemisesta neuvotteluteitse ja oikeudenkäynneissä. Olemme hoitaneet lukuisia valtakunnallisesti laajoja ja taloudelliselta intressiltään suuria oikeudenkäyntejä. Asianajajillamme on toimialakohtaista erityisosaamista riidanratkaisusta muun muassa kiinteistö- ja rakennusalalta, kaupallisista-, teknologia- ja jälleenmyyntisopimuksista sekä työoikeuden alalta.

 

Toimimme asiamiehinä myös maaoikeudessa, hallinto-oikeusprosesseissa sekä välimiesmenettelyissä. Avustamme lisäksi rikosprosesseissa erityisesti työturvallisuusasioissa ja yritysten liikesalaisuuden loukkauksissa.