OIKEUDENKÄYNNIT

Oikeudenkäynneissä käytettävän avustajan on oltava asianajaja tai lupalakimies.

Oikeudenkäyntisi voi olla joko rikosprosessi tai siviiliprosessi. Rikosprosesseissa voit tarvita avustajaa  rikoksen uhrina eli asianomistajana tai rikoksen tekijänä eli syytettynä/ vastaajana. Toimisoltamme löytyy vahvaa osaamista ja kokemusta toimia avustajana rikosoikeudenkäynneissä.

 

Siviiliprosessissa riitojen ratkaisu edellyttää vahvaa erityisosaamista yritysten toimintakentästä ja prosessioikeudesta. Erimielisyyden ratkaisemisella voi olla suuri liiketaloudellinen merkitys yritykselle. Asianajajamme puoleen kääntyminen jo varhaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä riidan syntymistä tai estää sen pitkittymisen.

 

Yritysten oikeuksien turvaaminen ja saatavien perintä edellyttää tehokkaita ja oikein valittuja menettelytapoja. Mikäli erimielisyyteen ei löydetä sovintoratkaisua, hoidamme asiamiehenä koko oikeusprosessin luotettavasti päämiehemme edun mukaisesti.

 

Toimistomme asianajajilla on yli vuosikymmenen kokemus riita-asioiden ratkaisemisesta neuvotteluteitse ja oikeudenkäynneissä. Olemme hoitaneet lukuisia valtakunnallisesti laajoja ja taloudelliselta intressiltään suuria oikeudenkäyntejä. Asianajajillamme on toimialakohtaista erityisosaamista riidanratkaisusta muun muassa kiinteistö- ja rakennusalalta, kaupallisista-, teknologia- ja jälleenmyyntisopimuksista sekä työoikeuden alalta.

 

Toimimme asiamiehinä myös maaoikeudessa, hallinto-oikeusprosesseissa sekä välimiesmenettelyissä. Avustamme lisäksi rikosprosesseissa erityisesti työturvallisuusasioissa ja yritysten liikesalaisuuden loukkauksissa.

Riitojen ratkaisuissa sinua palvelee:

Asianajaja Elina Saari
Asianajaja Eero Urtti

Lue aiheeseen liittyvät blogikirjoitukset:

  • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ja merkittävän tuomion, joka jäi pysyväksi. Korkein oikeus ei 23.1.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt metsänomistajan vastapuolelle valituslupaa asiassa (Turun hovioikeus 4.7.2019 S 18/687, lainvoimainen). Metsäalalla tämä on suuri periaatteellinen ratkaisu, joka ohjaa toimintaa ja menettelytapoja jatkossa. Joidenkin ostajien vakiosopimusehtoja......

  • Yleistä Reklamaatio tarkoittaa huomautusta, ilmoitusta tai vaatimusta, jonka asianomainen tekee turvatakseen oikeutensa ja asemansa. Reklamaatiovelvoite voi liittyä mihin tahansa sopimukseen sekä viivästys-, virhe- ja häiriötilanteisiin. Kaikissa tapauksissa, oli sitten kyse esimerkiksi kiinteistökaupasta, irtaimen kaupasta, rakennusurakasta tai muusta sopimussuhteesta, oikea-aikainen ja oikeanlainen reklamointi on erittäin tärkeää.......

  • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ratkaisun, joka tosin ei vielä tätä artikkelia kirjoitettaessa ole lainvoimainen. Hovioikeus velvoitti ostajana olleen metsäyhtiön maksamaan metsänomistajalle vahingonkorvausta. Kyse oli paitsi katkonnan ohjepituuksista ja siitä, katkotaanko puu tukki- vai kuitupuuksi, jolla on iso merkitys myyjän kannalta, myös käännetystä......