TYÖOIKEUS

Työnantajalle henkilöstöhallintoon ja työsuhteisiin liittyvät kysymykset ovat merkittävä osa yhtiön johtamista ja hyvää hallintoa. Työoikeudellinen sääntely on laaja-alaista ja riitautustilanteissa taloudelliset vaatimukset voivat nousta korkeiksi.

 

Toimistomme tarjoaa pitkäkestoisia ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita työnantajille, jolloin työnantaja tietää kenen asianajajan puoleen kääntyä päivittäisissä kysymyksissä. Meillä on vahvaa erityisosaamista yritysten muutostilanteisiin ja olemme avustaneet yrityksiä YT-neuvottelujen läpiviennissä ja ulkoistusprosesseissa.

 

Työoikeudellisiin kysymyksiin liittyy usein myös muita oikeudenaloja ja asianajajillamme on erityisosaamista ja kokemusta sekä riita- ja rikosoikeudenkäyntien hoitamisesta että yritysten maksukyvyttömyystilanteista. Pitkän oikeudenkäyntikokemuksen avulla asianajajamme voivat tehokkaasti arvioida työoikeudellisissa kysymyksissä, mitä työantajan tulisi ottaa huomioon erilaisissa muutostilanteissa ja työvoimaa vähentäessään.

Työoikeusasioissa sinua palvelee:

Asianajaja Eero Urtti

Tutustu blogikirjoituksiin aiheesta: