Asianajotoimistoa koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Urtti Asianajotoimisto Oy:n yhteystiedot:

Kauppakatu 27 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ
+358 400 565 361
asianajo@urtti.fi

www.urtti.fi

 

Urtti Asianajotoimisto Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin y-tunnuksella 2934836-9. Arvonlisäverotunniste on FI29348369.

 

Urtti Asianajotoimisto Oy :n asianajajat on merkitty Suomen Asianajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajajia valvova viranomainen on:

 

Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 16 / PL 194
00100 HELSINKI
p. (09) 6866 120
f. (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

 

Urtti Asianajotoimisto Oy:llä on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

 

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
(0146905-4)
Keinusaarentie 2, 13200 Hämeenlinna
Puh. 020 763 4000

www.pohjantahti.fi