VAHINGONKORVAUS­OIKEUS

Yritykselle tai yksityiselle henkilölle aiheutuneen vahingon perusteen ja määrän selvittäminen on olennaista vahingonkorvausvaatimuksen menestymisen kannalta.

 

Toimistomme asianajajat hoitavat päivittäin sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoja omaisuus- ja henkilövahinkoja koskevissa vahingonkorvausasioissa. Toimistomme asianajajilla on vahvaa erityisosaamista eri perusteisista vahingonkorvaustapauksista, jotka ovat syntyneet esimerkiksi työsuhteessa tai sopimusrikkomuksen johdosta. Toimimme myös asiamiehenä asianomistajien vahingonkorvausvaatimuksia esitettäessä rikosoikeudenkäynnissä.

 

Tyypillisesti selvitämme mahdollisuuden vahingon korvaamiseen vakuutuksesta, avustamme vahingonkorvauksen määrittelyssä sekä vahingonkorvausta koskevissa neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä, vahingonkorvaussopimusten laatimisessa sekä saatavien perimisessä.

Vahingonkorvausoikeusasioissa sinua palvelee:

Asianajaja Eero Urtti

Tutustu blogikirjoituksiin aiheesta:

  • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ja merkittävän tuomion, joka jäi pysyväksi. Korkein oikeus ei 23.1.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt metsänomistajan vastapuolelle valituslupaa asiassa (Turun hovioikeus 4.7.2019 S 18/687, lainvoimainen). Metsäalalla tämä on suuri periaatteellinen ratkaisu, joka ohjaa toimintaa ja menettelytapoja jatkossa. Joidenkin ostajien vakiosopimusehtoja......

  • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ratkaisun, joka tosin ei vielä tätä artikkelia kirjoitettaessa ole lainvoimainen. Hovioikeus velvoitti ostajana olleen metsäyhtiön maksamaan metsänomistajalle vahingonkorvausta. Kyse oli paitsi katkonnan ohjepituuksista ja siitä, katkotaanko puu tukki- vai kuitupuuksi, jolla on iso merkitys myyjän kannalta, myös käännetystä......