VAHINGONKORVAUSOIKEUS

Yritykselle tai yksityiselle henkilölle aiheutuneen vahingon perusteen ja määrän selvittäminen on olennaista vahingonkorvausvaatimuksen menestymisen kannalta.

 

Toimistomme asianajajat hoitavat päivittäin sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoja omaisuus- ja henkilövahinkoja koskevissa vahingonkorvausasioissa. Toimistomme asianajajilla on vahvaa erityisosaamista eri perusteisista vahingonkorvaustapauksista, jotka ovat syntyneet esimerkiksi työsuhteessa, sopimusrikkomuksen johdosta tai potilasvahinkona. Toimimme myös asiamiehenä asianomistajien vahingonkorvausvaatimuksia esitettäessä rikosoikeudenkäynnissä.

 

Tyypillisesti selvitämme mahdollisuuden vahingon korvaamiseen vakuutuksesta, avustamme vahingonkorvauksen määrittelyssä sekä vahingonkorvausta koskevissa neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä, vahingonkorvaussopimusten laatimisessa sekä saatavien perimisessä.

Vahingonkorvausoikeusasioissa sinua palvelee:

 

Osakas, asianajaja Johanna Toiviainen
OTM Eero Urtti