KIINTEISTÖOIKEUS

Rakennushankkeita, kiinteistökehitysprojekteja, kaavoitusta, kiinteistönmuodostamista, tietoimituksia, maa-ainesten ottoa sekä asunto- ja kiinteistökauppaa säätelevät useat eri lait ja säädökset. Investoinnit ja riskit sekä taloudelliset intressit ovat usein suuria ja maankäytön osalta ratkaisut lopullisia ja pysyviä, joten niissä tarvitaan laaja-alaista ja käytännöllistä oikeudellista osaamista.

 

Olemme käytettävissänne kaikissa kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa, asumista ja rakentamista koskevissa asioissa sekä näihin liittyvissä hallinto- ja riitaprosesseissa. Rakennusoikeus, vuokra ja asuminen, kiinteistöoikeus sekä ympäristöoikeus ovat keskeisiä osaamisalueitamme. Toimistomme lakimiehillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus erilaisista rakennus- ja kiinteistöalan riitaprosesseista ja sopimusasioista.

 

Palvelemme yksityishenkilöitä, rakennusliikkeitä ja muita alan yrityksiä sekä kiinteistöyhtiötä laaja-alaisesti kaikissa rakennusoikeuteen liittyvissä sopimusasioissa, olipa kyseessä esimerkiksi kiinteistön tai asunnon kauppakirjan, hallinnanjakosopimuksen tai vuokrasopimuksen laadinta, maankäyttö- tai kehityssopimusten laadinta tai muu laajempi kiinteistöjärjestely. Avustamme myös kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä lupa- ja hallinto-oikeusprosesseissa sekä siviilipuolen riita-asioissa kaikissa yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä, kuten rakennusurakkariitaa tai asunto-/kiinteistökauppariitaa koskevissa asioissa.

 

Harvinaisempana erityisosaamisalueena mainittakoon, että toimistomme osakkaista Elina Saarella on pitkäaikainen kokemus yksityistie- ja rasitetoimituksista, maantietoimituksista ja lunastuskorvauksista jo maanmittauslaitosvaiheessa kuin myös avustamisesta ko. toimitusten muutoksenhakuvaiheessa maaoikeudessa sekä maa-ainesten ottamiseen liittyvissä lupa- ja valitusprosesseissa.   

Kiinteistöoikeusasioissa sinua palvelee:

Asianajaja Elina Saari
Asianajaja Eero Urtti

Tutustu blogikirjoituksiin aiheesta:

  • Säädöspohja Virheestä ilmoittamisen eli reklamaation määräajasta on säädetty Maakaaren (MK) 2:25:ssä. Ostajan on ilmoitettava virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai ostajan olisi pitänyt se havaita. Reklamaatiolle ei ole asetettu muotovaatimuksia, mutta virheilmoitus on syytä kuitenkin tehdä kirjallisesti ja......

  • Annetut tiedot kannattaa kirjata näkyviin Kiinteistönkaupassa kannattaa kauppakirjaan lähtökohtaisesti kirjata näkyviin kaikki ne tiedot, jotka myyjä on ostajalle tosiasiassa kertonut. Annetut tiedot voi kirjata näkyviin joko suoraan kauppakirjaan tai kauppakirjan liitteeseen, johon on viittaus kauppakirjassa. Ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, josta hän on ollut......

  • Kunnan etuosto-oikeus on maapolitiikan suunnittelukeino ja kunnan asema systeemissä on vahva. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kunnan maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Kiinteistönomistaja voi etukäteen ennen kaupantekoa selvittää, tuleeko kunta käyttämään etuosto-oikeuttaan ja joskus se voi olla tarkoituksenmukaista. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan......