KIINTEISTÖOIKEUS

Rakennushankkeita, kiinteistökehitysprojekteja, kaavoitusta, kiinteistönmuodostamista, tietoimituksia, maa-ainesten ottoa sekä asunto- ja kiinteistökauppaa säätelevät useat eri lait ja säädökset. Investoinnit ja riskit sekä taloudelliset intressit ovat usein suuria ja maankäytön osalta ratkaisut lopullisia ja pysyviä, joten niissä tarvitaan laaja-alaista ja käytännöllistä oikeudellista osaamista.

 

Olemme käytettävissänne kaikissa kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa, asumista ja rakentamista koskevissa asioissa sekä näihin liittyvissä hallinto- ja riitaprosesseissa. Rakennusoikeus, vuokra ja asuminen, kiinteistöoikeus sekä ympäristöoikeus ovat keskeisiä osaamisalueitamme. Toimistomme lakimiehillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus erilaisista rakennus- ja kiinteistöalan riitaprosesseista ja sopimusasioista.

 

Palvelemme yksityishenkilöitä, rakennusliikkeitä ja muita alan yrityksiä sekä kiinteistöyhtiötä laaja-alaisesti kaikissa rakennusoikeuteen liittyvissä sopimusasioissa, olipa kyseessä esimerkiksi kiinteistön tai asunnon kauppakirjan, hallinnanjakosopimuksen tai vuokrasopimuksen laadinta, maankäyttö- tai kehityssopimusten laadinta tai muu laajempi kiinteistöjärjestely. Avustamme myös kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä lupa- ja hallinto-oikeusprosesseissa sekä siviilipuolen riita-asioissa kaikissa yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä, kuten rakennusurakkariitaa tai asunto-/kiinteistökauppariitaa koskevissa asioissa.

 

Harvinaisempana erityisosaamisalueena mainittakoon, että toimistomme osakkaista Elina Saarella on pitkäaikainen kokemus yksityistie- ja rasitetoimituksista, maantietoimituksista ja lunastuskorvauksista jo maanmittauslaitosvaiheessa kuin myös avustamisesta ko. toimitusten muutoksenhakuvaiheessa maaoikeudessa sekä maa-ainesten ottamiseen liittyvissä lupa- ja valitusprosesseissa.   

Kiinteistöoikeusasioissa sinua palvelee:

 

Osakas, asianajaja Elina Saari
Osakas, asianajaja Johanna Toiviainen