Elina Saari

Osakas | Asianajaja

Tietoa minusta

 

Minulla on noin 15 vuoden työkokemus asianajoalalta.

Vuonna 2013 jatkoin isäni Erkki Urtin yli 30 vuotta Jyväskylässä toiminutta asianajotoimistoa, jonka palveluksessa olin työskennellyt noin kymmenen vuoden ajan. Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy on perustettu vuonna 2018 vastaamaan myös yritysten ja julkisten toimijoiden kysyntään korkeatasoisista asianajopalveluista. Tunnen urani myötä hyvin Keski-Suomen yritysten toimintakentän ja minulla on laaja paikallinen kontaktiverkosto.

Minulla on vahva oikeudenkäyntiosaaminen sekä riita-asioissa että maaoikeusasioissa kuin myös hallinto-oikeusprosesseissa. Tärkeimpiä osaamisalueitani ovat kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyvät asiat, urakkasopimusriidat, ympäristöoikeus ja insolvenssijuridiikka eli maksukyvyttömyyteen liittyvät kysymykset.

Olen toiminut selvittäjänä useassa yrityssaneerauksessa ja pesänhoitajana useissa kymmenissä konkurssipesissä, mutta myös velkojien edustajana.

Erityisosaamista minulla on ympäristö- ja hallinto-oikeusprosesseista, maa-ainesten lupa-asioista, puukaupasta ja kaavoituksesta. Vesiosuuskuntia olen avustanut niiden perustamiseen, konkurssiin ja kauppoihin liittyvissä asioissa.

Lisäksi olen toiminut yli vuosikymmenen ajan pesänselvittäjänä ja –jakajana lukuisissa kuolinpesissä tai osakkaan avustajana perinnönjaossa ja pesänjakajana avioeroasioissa.

Yhteys

Puhelin: 050 336 9326
Sähköposti: 
elina.saari@urtti.fi

URA

 

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy, osakas, toimitusjohtaja 2018-

Asianajotoimisto Urtti, osakas 2013 – 2018

Asianajotoimisto Erkki Urtti, asianajaja, 2007 – 2013, 2004 – 2006

Asianajotoimisto Kalasatama Oy, lakimies, 2006 – 2007

Keski-Suomen ELY- keskus, lakimies, 2003 -2004

KOULUTUS

 

Asianajaja 2008

Suomen Asianajajaliiton hyväksymä riitojen sovittelija 2008

Oikeustieteen kandidaatti, Lapin yliopisto 2004

JÄRJESTÖTOIMINTA

 

Suomen Asianajajaliiton Keski-Suomen osasto, hallituksen jäsen 2013-, puheenjohtaja 2015-

Suomen Asianajajaliitto, hallituksen varajäsen 2017-

Suomen Asianajajaliiton Valvontalautakunta, jäsen 2014 – 2017

Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry, hallituksen jäsen 2011-