Elina Saari

Osakas | Asianajaja

Tietoa minusta

 

Minulla on lähes 20 vuoden työkokemus asianajoalalta.

Yrittäjänä olen harjoittanut asianajotoimintaa vuodesta 2013, jolloin jatkoin isäni Erkki Urtin yli 30 vuotta Jyväskylässä toiminutta asianajotoimistoa.

Minulla on vahva oikeudenkäyntiosaaminen riita-asioissa, erityisesti asunto- ja kiinteistökauppa, maaoikeusasioissa ja myös hallinto-oikeusprosesseissa.

Erityisosaamista minulla on ympäristö- ja hallinto-oikeusprosesseista, maa-ainesten lupa-asioista, puukaupasta ja kaavoituksesta. Vesiosuuskuntia olen avustanut niiden perustamiseen, konkurssiin ja kauppoihin liittyvissä asioissa.

Olen toiminut selvittäjänä useassa yrityssaneerauksessa ja pesänhoitajana useissa kymmenissä konkurssipesissä.

Lisäksi olen ollut lähes kahdenkymmenvuoden aikana pesänselvittäjänä ja –jakajana lukuisissa kuolinpesissä ja pesänjakajana avioeroasioissa.

Yhteys

Puhelin: 050 336 9326
Sähköposti: elina.saari@urtti.fi

URA

 

Urtti Asianajotoimisto Oy, osakas 2022 –>

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy, osakas 2018-2022

Asianajotoimisto Urtti, osakas 2013 – 2018

Asianajotoimisto Erkki Urtti, asianajaja, 2007 – 2013, 2004 – 2006

Asianajotoimisto Kalasatama Oy, lakimies, 2006 – 2007

Keski-Suomen ELY- keskus, lakimies, 2003 -2004

KOULUTUS

 

Asianajaja 2008

Suomen Asianajajaliiton hyväksymä riitojen sovittelija 2008

Oikeustieteen kandidaatti, Lapin yliopisto 2004

LUOTTAMUSTOIMET

Suomen Asianajajaliitto, hallituksen jäsen 2020-

MTK:n metsäjohtokunnan jäsen 2019-

Suomen Asianajajaliitto, hallituksen varajäsen 2017-2020

Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry, hallituksen jäsen 2011-

Suomen Asianajajaliiton Valvontalautakunta, jäsen 2014 – 2017

Suomen Asianajajaliiton Keski-Suomen osasto, hallituksen jäsen 2013-2020, puheenjohtaja 2015-2020