Johanna Toiviainen

Osakas | Asianajaja | Varatuomari

Tietoa minusta

Minulla on 15 vuoden työkokemus asianajoalalta, josta kymmenen vuotta työskentelin yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan asianajotoimistoista. Olen erikoistunut liike-elämän riitojen ratkaisuun, työoikeuteen ja kiinteistö- ja rakentamisoikeuteen. Olen lisäksi suorittanut varatuomarin arvonimeen oikeuttavan tuomioistuinharjoittelun. Minulla on työkokemukseni kautta vahvaa osaamista korkeatasoisesta liikejuridiikasta erikoistumisaloillani.

Olen hoitanut asianajourani aikana laajoja ja vaativia yritysten ja julkisyhteisöjen oikeudenkäyntejä liittyen muun muassa kaupallisiin sopimuksiin, it-hankintoihin, myyntiin, jälleenmyyntisopimuksiin sekä rakennus- ja muihin urakkasopimuksiin liittyen.

Toimin myös neuvonantajana työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä toimeksiannoissa, avustan työnantajia YT-neuvotteluissa ja toimin asiamiehenä työsuhderiitaprosesseissa ja työturvallisuusrikosprosesseissa.

Toimin myös neuvonantajana maksukyvyttömyys- ja konkurssioikeudellisissa kysymyksissä sekä konkurssipesien pesänhoitajana.

Asianajotyössäni minulle ovat tärkeintä luottamukselliset ja pitkäkestoiset asiakassuhteet sekä huolellinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa, josta on aitoa lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle ja yritysjohdolle hyvää hallintotapaa toteutettaessa.

 

Yhteys

Puhelin: 050 585 7760
Sähköposti: 
johanna.toiviainen@urtti.fi

URA

 

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy, osakas, hallituksen pj 2018-

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy, osakas 2017 – 2018

Asianajotoimisto Krogerus Oy, counsel, 2007 – 2017

Asianajotoimisto Surakka Oy, lakimies, 2004 – 2007

Nurmeksen käräjäoikeus, notaari, 2003 -2004

KOULUTUS

 

HHJ (hyväksytty hallituksen jäsen) -koulutusohjelma 2017

Keskuskauppakamarin välimieskoulu 2016

Asianajaja 2007

Varatuomari 2004

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 2003

JÄRJESTÖTOIMINTA

 

Suomen Asianajajaliiton Keski-Suomen osasto, hallituksen jäsen 2015-

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry, jäsen 2018-

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry