Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tilanne

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus pitkittyy. Vaikuttaa siltä, että MRL:a ei kokonaisuudisteta tällä hallituskaudella, vaan tällä hallituskaudella saadaan valmiiksi vain rakentamislaki. Tämä tarkoittaa, että tulee olemaan kaksi erillistä lakia: Rakentamislaki ja maankäyttöä koskeva laki erikseen. MRL:sta kumottaisiin rakentamista koskevat pykälät ja siihen jäisi jäljelle vain maankäyttöä ja kaavoitusta koskeva osio. Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislaiksi julkaistiin 11.4.2022. Mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, laki astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Kuntien osalta tämä tarkoittaa sitä, että kunnat joutuvat tarkistamaan ja uudistamaan rakennusjärjestyksensä ja hallintosääntönsä uusiksi tuohon mennessä.

 

Elina Saari

Asianajaja