Perunkirjoitus ja pesänilmoittaja – kuka voi toimia pesänilmoittajana ja mikä hänen tehtävänsä on?

Perunkirjoituksessa tarvitaan pesänilmoittaja, jonka tehtävänä on perunkirjoitustilaisuudessa ilmoittaa valan velvoituksin kuolinpesän varat sekä velat kirjattavaksi perukirjaan hänen ilmoituksensa mukaisesti. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat, ketkä ovat perillisiä, onko testamentinsaajia ja mitä omaisuutta sekä mahdollisia velkoja kuolinpesän omaisuuteen kuuluu. Nämä asiat on selvitettävä perintöverotusta sekä perinnönjakoa varten.

Pesänilmoittajan tehtävänä on ilmoittaa kaikki perunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot koskien vainajan omaisuutta. Perukirjaan on merkittävä oikeat tiedot perittävän varallisuudesta ja veloista kuolinhetkellä eli omaisuus arvostetaan kuolinpäivän mukaiseen käypään arvoonsa. Kahden uskotun miehen tehtävänä on pesänilmoittajan ilmoituksen perusteella arvioida perukirjaan merkityt kuolinpesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan.

Pesänilmoittajana tulisi siis toimia sen henkilön, kuka on parhaiten perillä perittävän omaisuuteen ja velkoihin liittyvistä asioista. Pesänilmoittajan ei tarvitse olla kuolinpesän osakas ja tehtävässä voi toimia esimerkiksi joku perillisistä, puoliso tai testamentinsaaja taikka muutoin perittävälle läheinen henkilö. Pesänilmoittajana voi siis toimia kuka tahansa, kenellä on parhain tietämys kuolinpesän tilanteesta ja siihen kuuluvasta omaisuudesta.

Perintökaaren mukaan pesän ilmoittaa se, joka hoitaa kuolinpesää tai on muutoin parhaiten perehtynyt kuolinpesän tilaan. Muutkin henkilöt kuin pesänilmoittaja voivat tuoda esille, mikä omaisuus kuuluu kuolinpesään. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on velvollisuus kertoa, jos heillä on tietoa kuolinpesään kuuluvasta omaisuudesta.

Pesänilmoittajan lisäksi tietoa kuolinpesään kuuluvasta omaisuudesta voidaan saada myös käyttäen hyväksi muita tietoja, kuten pankkien laatimat saldotodistukset ja julkiset rekisterit. Julkisia rekistereitä ovat esimerkiksi kiinteistörekisteri ja ajoneuvorekisteri.

Perukirjan allekirjoittavat pesänilmoittaja ja kaksi uskottua miestä. Allekirjoituksellaan pesänilmoittaja valaehtoisesti vakuuttaa, että hänen ilmoittamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän ole tahallisesti jättänyt mitään tietoja ilmoittamatta. Tahallista ilmoittamatta jättämistä ei ole se, jos perunkirjoituksen jälkeen ilmenee tieto omaisuuserästä tai velasta, joka kuuluu kuolinpesään ja tätä seikkaa ei ole voitukaan tietää vielä perunkirjoituksessa. Tällöin tämän uuden ilmenneen seikan osalta on vain pidettävä täydennysperunkirjoitus.

Pesänilmoittaja ei ole oikeutettu tehtävän hoitamisesta saamaan palkkiota, mutta kulukorvausta hän voi kuolinpesästä saada, jos hänelle tehtävän hoidosta aiheutuu kuluja. Pesänilmoittajan kulukorvausvaatimus kirjataan perukirjaan vähennyksiin eli se vähentää perintöverotettavan omaisuuden arvoa.

 

Aino Pesonen

juristi