Täysi kymppi! Onnittelut!

Asianajaja Elina Saarelle tuli täysi kymppi täyteen yrittäjänä 1.9.2023.

AA Saari on toiminut yrittäjänä 1.9.2013 alkaen, jolloin hän jatkoi isänsä Erkki Urtin tuolloin jo yli 30 vuotta Jyväskylässä toiminutta asianajotoimistoa. AA Saari on tänä päivänä erikoistunut erityisesti riita-asioiden oikeudenkäynteihin, maaoikeusasioihin ja hallinto-oikeusasioihin sekä perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden hoitamiseen.

Lisäksi AA Saari on koko uransa ajan toiminut aktiivisesti eri luottamustoimissa, joita ovat tällä hetkellä Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsenyys, Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen hallituksen ja valtuuston jäsenyys sekä MTK:n Metsäjohtokunnan jäsenyys. Osallistuminen erilaisiin luottamustoimiin tuo asianajajatyöhön paljon tärkeää substanssitason tietoa eri aloilta ja toisaalta oikeudenhoidon osaajana voi antaa panoksensa eri tahojen hallitustyöskentelyyn. AA Saarella mottona on, että vain osallistumalla voit vaikuttaa.

Toimiston kokoonpano on vaihdellut viime vuosina ollen 3-5 henkilöä. Tällä hetkellä toimistollamme Teitä palvelee 4 henkilöä ja 1.10.2023 alkaen taas 5 henkilöä.

Toimistomme onnittelee AA Elina Saarta tästä kymmenen vuoden merkkipaalun saavuttamisesta!