Yhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille pysyvä mahdollisuus etäkokousten järjestämiseen

Heinäkuussa 2022 on tullut voimaan uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat jatkossa pitää kokouksensa kokonaan etäkokouksina.

Lakiuudistus parantaa selkeästi osakkeenomistajien ja yhdistysten jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kun nykyään etäyhteydellä kokoukseen osallistuvalle henkilölle voidaan taata yhtäläiset oikeudet kokoukseen osallistumiseen kuin paikan päällä olevillekin.

Etäkokouksen järjestämisestä on oltava kuitenkin määräys yhtiöjärjestyksessä tai yhdistyksen säännöissä. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutoksesta voidaan päättää määräenemmistöpäätöksellä. Lisäksi yhtiön tai muun yhteisön hallitus voi päättää hybridikokouksesta. Tavallisella enemmistöpäätöksellä voidaan päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta, joka velvoittaa tarjoamaan täydet oikeudet sisältävän etäosallistumisvaihtoehdon. Uudistuksen mukaisen etäosallistumisvaihtoehdon voi tarjota jo ensi viikosta alkaen, jos kokouskutsussa on uuden lain mukaisesti ilmoitettu etämahdollisuudesta.

Covid-19 pandemian aikana moni yhdistys ja yhtiö sai toteuttaa sääntömääräiset ja varsinaiset kokouksensa etä- ja hybridikokouksina väliaikaisen lainsäädännön turvin. Mikäli maailmaa piinanneesta Covid-19 pandemiasta pitää edes jotain hyvää löytää lainsäädännön kannalta, on tämä uudistus siitä hyvä esimerkki. Etäkokousten vakiintuminen on kuitenkin ns. ”uusi normaali” niiden tehokkuuden ja käytännöllisyyden takia.

 

Eero Urtti

asianajaja