YKSITYISTEISTÄ – Mitä metsänomistajan pitää tietää tieasioista

Yksityistie on tarkoitettu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Pääasiassa metsätalouden kuljetuksia varten tehtyjä yksityisteitä kutsutaan metsäteiksi, jolloin raskas liikenne mitoittaa metsätien hoito- ja ylläpitotyöt. Toki kuljetukseen on pääsääntöisesti käytettävä myös muita yksityisteitä ennen kuin päästään metsätielle. Kun metsätilalle vievissä teissä on yksityisteitä, voivat tiekunnat rajoittaa kulkuoikeutta teillä esimerkiksi kelirikkoaikana (esim. painorajoituskyltein, joita rajoituksia on noudatettava).  Varsinaisella metsätiellä voi olla muitakin tieosakkaita ja käyttäjiä, jolloin myös nämä muun liikenteen tarpeet on otettava huomioon. Huomionarvoista on myös se, että yksityisteitä voi olla myös asemakaava-alueella, sillä kaavan vahvistaminen ei tarkoita yksityistien tienpitovastuun siirtymistä välittömästi tieosakkailta kunnalle.

Tiekunnan eli tieosakkaiden on pidettävä yksityistie sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa eli tieosakkaiden liikenteen edellyttämässä kunnossa. Tienpito hoidetaan yhteiseen lukuun ja kaikki tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tieyksiköittensä mukaan tien pitämiseen sen kokonaistarkoitusta vastaavassa kunnossa. Jos tien varrella on metsätiloja tai metsää, on kaikkien tieosakkaiden yhdessä huolehdittava siitä, että tie kestää puutavarakuljetuksen. On tärkeää tiedostaa, että asia ei ole yksin metsänomistajan tai puunostajan vastuulla. Siinä tapauksessa, että puutavarakuljetuksen vuoksi on tarpeen parantaa jotain erityisiä kustannuksia aiheuttava kohde kuten silta tai rumpu, niin sen osalta voidaan metsänomistajan tai urakoitsijan maksuosuutta kasvattaa.  Yhtä tärkeää on muistaa, että tiekunta voi edellyttää myös lupaa yksityistien käyttöön puutavarakuljetuksia tai telaketjukoneilla ajamista varten ja että niistä voi olla määrätty erilliset käyttömaksut.

Olennaista on huomioida seuraavaa

Ennen tiedossa olevia suurempia kuljetuksia kannattaa riitojen välttämiseksi pitää tiellä yhteinen katselmus tai ottaa ainakin valokuvia tiestä.  Mikäli nämä asiat dokumentoidaan tiekunnan virallisen edustajan ja maanomistajan/urakoitsijan kesken, ei jälkikäteen voida esittää perusteettomia korvausvaateita maanomistajalle/urakoitsijalle.

Perusperiaate on, että puunostajalla on oikeus korvauksetta käyttää puiden kuljettamiseen niitä tie- ja maa-alueita sekä yksityisteitä, joiden osakkaana myyjä eli maanomistaja on. Mikäli puunkuljetukseen tarvitaan käyttöoikeutta tiellä, jolle myyjällä ei oikeutta ole, ostaja tyypillisesti maksaa käyttömaksun. Tilapäistä tienkäyttöoikeutta on haettava lain (Yksityistielaki) perusteella ennakkoon yksityistien hallinnolliselta toimielimeltä (hoitokunta, tieisännöitsijä tai toimitsijamies). Näitä velvoittavat tiekunnan kokouksessa ennakkoon päätetyt maksuperusteet ja periaatteet

Yksi tiekunnissa ongelmia aiheuttanut asia on sen erottaminen, mikä on lisäkunnossapitotyötä aiheuttavaa ja mikä suoranaista vaurioiden aiheuttamista. Tien voidaan katsoa vaurioituneen, jos tiellä tarvitaan kunnostustöitä kuten urien ja painumien korjausta, painuneiden ojien tai rumpujen korjausta tai lisäsorastusta. Sen sijaan tien muotoilu- ja tasaustyön, lanauksen ja höyläyksen, tarpeen osalta on kysymys vain normaalista kulumisesta eli tavanomaisesta kunnossapidosta, mikä kuuluu tiekunnan, vaan ei sen yksittäisen osakkaan vastuulle.

 

Elina Saari

Asianajaja