Riitojen ratkaisemisesta ennakoivaan riskienhallintaan

Asianajajan avulla yritys voi ennakoida ja välttää liiketoimintaa kohtaavat riskit, liittyivät ne sitten osakeyhtiön johtamiseen, henkilöstöhallintoon, sopimusjuridiikkaan tai erimielisyyksien ratkaisemiseen. Asianajotoimistolla voi olla ratkaisevan suuri merkitys yrityksen kestävälle kasvulle. Liike-elämän toimintaympäristön oikeudellisesta sääntelystä tulee koko ajan monimutkaisempaa. Liikejuridiikan asiantuntijan osaamista on järkevää hyödyntää päätöksenteon tukena myös yrityksen hallitustyössä ja johtamisessa. Tämä tuo huomattavaa lisäarvoa yritykselle.

Haastattelu löytyy sähköisenä osoitteesta: https://www.presser.fi/business/laki/riitojenratkaisusta-ennakoivaan-riskienhallintaan

Painetussa mediassa haastattelu julkaistaan 17.10.2019 Kauppalehden Arvopaperi-liitteessä.