• Kuinka turvata oman omaisuuden asianmukainen hoito, yritystoiminnan jatkamisesta/lopettamisesta ja henkilökohtaisten asioiden hoitamisesta huolehtiminen siinä tapauksessa, ettei pysty niistä esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi itse päättämään ja huolehtimaan ja kuinka varmistaa oman omaisuud...

 • Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO 2014:135)) ennakkoratkaisun mukaan tasingonmaksuvelvollinen puoliso (jatkossa puoliso A) ei saa lahjaveronalaista lahjaa, jos tasinkoon oikeutettu puoliso (jatkossa puoliso B) luopuu kokonaan vaatimasta avio-oikeuteen perustuvaa tasinkoa puolisoltaan avioero-osituks...

 • Syytinki liittyy maatilan sukupolvenvaihdokseen: vanhemmat luovuttavat alihintaisella kaupalla maatilan lapselleen ja vastaavasti vanhemmat saavat elinikäisen asumisoikeuden maatilalla. Syytinki on ollut maatalouden perinteinen eläkemuoto ja asumisoikeuden lisäksi se voi sisältää muun muassa lämmön ...

 • TYÖHYVITYS – Hyvitys osakkaalle perittävän hyväksi tehdystä työstä   Työhyvitysvaatimus tulee usein vastaan perinnönjaossa. Työhyvityksen suorittamiselle on laissa säädetyt edellytykset, joihin kannattaa tutustua etukäteen. Hyvitys ei ole pesän velkaa, eikä saajalleen palkkaa, eikä sen sa...

 • Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua saamastaan perinnöstä. Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä luopuminen voi olla verotuksellista näkökulmasta tehokasta tai tehotonta. Olennaista on tehdä luopumisilmoitus ajoissa eli ennen kuin millä...

 • Perunkirjoitusta voi kuvailla ikään kuin vainajan viimeisen veroilmoituksen ja kuolinpesän osakasluettelon laatimiseksi. Perunkirjoitusta varten on selvitettävä kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa ilmoitetaan vainajan omaisuus ja velat Verohallinnolle kuolinhetken ti...

 • Tiesitkö, että edunvalvontavaltuutuksella ja edunvalvontavaltakirjalla tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa? Kumpaakin nimitystä käytetään ja usein tämä herättää kysymyksiä siitä, että mitä eroa näillä on. Tässä kirjoituksessa asiakirjasta käytetään nimeä edunvalvontavaltakirja. Joko sinulla on edun...

 • Avoliitot ovat nykyisin hyvin yleisiä. Avopuolisoiden on hyvä huomioida juridiset erot verrattuna avioliittoon ja aviopuolisoihin, etteivät ne tule yllätyksenä esimerkiksi avoliiton päättyessä joko eroon tai toisen avopuolison kuolemaan. Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, mut...

 • Kun ihminen kuolee, on vainajan läheisillä surun ohella paljon käytännön asioita hoidettavana. Kun ryhdyt hoitamaan vainajan asioita, tarvitset ensisijaisesti vainajan sukuselvityksen. Sukuselvitys kannattaa tilata viivytyksettä, koska toimitusajat saattavat olla pitkät. Sukuselvitystä tarvitaan pai...

 • Perunkirjoituksessa tarvitaan pesänilmoittaja, jonka tehtävänä on perunkirjoitustilaisuudessa ilmoittaa valan velvoituksin kuolinpesän varat sekä velat kirjattavaksi perukirjaan hänen ilmoituksensa mukaisesti. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat, ketkä ovat perillisiä, onko testamen...

 • Usein lahjoituksen tai sukulaiskaupan yhteydessä luovuttaja (lahjanantaja tai myyjä) pidättää luovutuksen kohteeseen itselleen elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden. Toisinaan käyttö- ja hallintaoikeutta tosiasiallisesti käytetään ja toisinaan se voi olla tehty enemmänkin verotuksellisista syistä....

 • Kuka huolehtii asioiden hoidosta, jos henkilö ei oman terveydentilansa vuoksi pysty enää itse huolehtimaan omista asioistaan? Miten aviopuolisoiden omaisuus jakaantuu avioliiton päättyessä joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan? Mitä tapahtuu omaisuudelle kuoleman jälkeen? Miten asioita hoidet...

 • Lapsettoman avioparin ei ole välttämätöntä tehdä testamenttia periäkseen toinen toisiaan, koska lapsettoman ja avioliitossa olevan henkilön perii suoraan lain mukaan hänen aviopuolisonsa. Tällaisesta lain mukaan tapahtuvasta perimisestä seuraa kuitenkin se, että ensin kuolleen aviopuolison sukulaisi...