• Kuinka turvata oman omaisuuden asianmukainen hoito, yritystoiminnan jatkamisesta/lopettamisesta ja henkilökohtaisten asioiden hoitamisesta huolehtiminen siinä tapauksessa, ettei pysty niistä esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi itse päättämään ja huolehtimaan ja kuinka varmistaa oman omaisuud...

  • Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO 2014:135)) ennakkoratkaisun mukaan tasingonmaksuvelvollinen puoliso (jatkossa puoliso A) ei saa lahjaveronalaista lahjaa, jos tasinkoon oikeutettu puoliso (jatkossa puoliso B) luopuu kokonaan vaatimasta avio-oikeuteen perustuvaa tasinkoa puolisoltaan avioero-osituks...

  • Syytinki liittyy maatilan sukupolvenvaihdokseen: vanhemmat luovuttavat alihintaisella kaupalla maatilan lapselleen ja vastaavasti vanhemmat saavat elinikäisen asumisoikeuden maatilalla. Syytinki on ollut maatalouden perinteinen eläkemuoto ja asumisoikeuden lisäksi se voi sisältää muun muassa lämmön ...

  • TYÖHYVITYS – Hyvitys osakkaalle perittävän hyväksi tehdystä työstä   Työhyvitysvaatimus tulee usein vastaan perinnönjaossa. Työhyvityksen suorittamiselle on laissa säädetyt edellytykset, joihin kannattaa tutustua etukäteen. Hyvitys ei ole pesän velkaa, eikä saajalleen palkkaa, eikä sen sa...

  • Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua saamastaan perinnöstä. Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä luopuminen voi olla verotuksellista näkökulmasta tehokasta tai tehotonta. Olennaista on tehdä luopumisilmoitus ajoissa eli ennen kuin millä...

  • Perunkirjoitusta voi kuvailla ikään kuin vainajan viimeisen veroilmoituksen ja kuolinpesän osakasluettelon laatimiseksi. Perunkirjoitusta varten on selvitettävä kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa ilmoitetaan vainajan omaisuus ja velat Verohallinnolle kuolinhetken ti...

  • Tiesitkö, että edunvalvontavaltuutuksella ja edunvalvontavaltakirjalla tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa? Kumpaakin nimitystä käytetään ja usein tämä herättää kysymyksiä siitä, että mitä eroa näillä on. Tässä kirjoituksessa asiakirjasta käytetään nimeä edunvalvontavaltakirja. Joko sinulla on edun...

  • Avoliitot ovat nykyisin hyvin yleisiä. Avopuolisoiden on hyvä huomioida juridiset erot verrattuna avioliittoon ja aviopuolisoihin, etteivät ne tule yllätyksenä esimerkiksi avoliiton päättyessä joko eroon tai toisen avopuolison kuolemaan. Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, mut...